Spoločnosť

Naša filozofia

Inovatívna, ale pevne na zemi. Otvorená svetu, ale zviazaná s regiónom. Enormne prispôsobivá, a pritom v tom najlepšom slova zmysle stabilná – to je aluplast. Napriek medzinárodnému úspechu je spoločnosť aluplast stále rodinným podnikom, ktorý sa medzitým dostal do druhej generácie s plochou organizáciou a rýchlymi rozhodnutiami.

Zakladateľovi Manfredovi J. Seitzovi sa spoločne so svojimi synmi Dirkom a Patrickom Seitzom podarilo urobiť počas niekoľkých rokov zo spoločnosti aluplast jeden z najúspešnejších podnikov v odvetví. Pre toto sú mimoriadne rozhodujúce štyri faktory úspechu:

Náš recept na úspech.

Inovácie

Skupina aluplast a jej partneri sú úspešní vďaka neustálym inováciám a stálemu vývoju výrobkov. Každým rokom uvádza aluplast inovácie produktov blízke trhu, ktoré sú vyvinuté na základe analýzy požiadaviek od zákazníkov a smerovania trhu. Nie nadarmo sme boli za svoj pokrok v oblasti inovácií vyznamenaní ocenením TOP100 najinovatívnejších stredne veľkých spoločností.

Partnerstvo

Zákazníci a obchodní partneri sú v centre nášho konania. Navyše, úzka spolupráca aluplast centrály s jej nespočetnými výrobnými a odbytovými pobočkami, ide nad rámec bežnej kooperácie. Týmto sa súčinnosť optimálne využíva.

Flexibilita

Hoci sa stal aluplast svetovým hráčom, bol schopný si zachovať pozitívne vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre malé podniky. Jednou z najväčších predností našej spoločnosti je naďalej jeho flexibilita. Vďaka krátkym komunikačným kanálom a štíhlym štruktúram môžeme rýchlo reagovať na želania zákazníkov a zmeny na trhu.

Kompatibilita

Recept na úspech aluplast politiky výrobkov znie "kompatibilita". To znamená, že všetky rady výrobkov na seba nadväzujú a sú kombinovateľné, čo výrazne zjednodušuje ďalšie spracovanie u výrobcov okien. Podnikateľská rodina Seitz sleduje túto výrobkovú filozofiu od úplného začiatku a venuje veľkú pozornosť tomu, aby každý nový výrobok zodpovedal tomuto krédu.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov