Váš nový domov

Okná v novostavbe

Na čo musím dávať pozor? Aké sú ideálne okná?

Staviate dom: mal by to byť dom Vašich snov! Vtedy musíte urobiť veľa rozhodnutí – rozhodnutia, ktoré ovplyvnia kvalitu Vášho bývania počas ďalších rokov a desaťročí. Toto platí najmä pre nákup okien! Lebo okná rozhodujú do veľkej miery o pocite pohody u Vás doma: pokiaľ ide o bezpečnosť, vetranie, dizajn a najmä tepelnú izoláciu. Všetko toto ponúkajú okenné systémy od spoločnosti aluplast. Informujte sa! Oplatí sa to.

Vysvetlenie pojmov k téme novostavby

EnEV (Nariadenie o šetrení energiou): pri plánovaní novostavieb je potrebné najprv dodržať aktuálne platné nariadenie o šetrení energiou (EnEV), stanovenú maximálnu prípustnú spotrebu energie domu/bytu. Pre jednotlivé komponenty okna neurčuje nariadenie o šetrení energiou vlastne žiadne konkrétne hodnoty. Napriek tomu sa pre okná ako horná hranica určila hodnota U (1,3 W/m²K) vzorovej budovy popísanej v nariadení o šetrení energiou.

KfW: programy podpory KfW (úverový ústav pre rekonštrukciu) predpokladajú menšiu spotrebu energie ako je momentálne platné nariadenie o šetrení energiou. Ak sa táto hodnota dosiahne, potom je možné nárokovať si určité možnosti pomoci KfW ako napr. výrazné výhodné úročenie úverov. Tieto programy v zásade nahranili podporu vlastného bývania a vygenerovali vysoký dopyt po programoch podpory KfW (pozri aj www.KfW.de).

Pasívny dom: pasívne domy sú budovy, ktoré nemajú bežný systém vykurovania.Na kúrenie využívajú pasívne domy z časti energiu zo slnečného svetla, napríklad vďaka veľkým oknám na južnej strane. Na sever nie sú okná spravidla orientované vôbec, alebo sú len veľmi malé, pretože tu nie je možné získať (bezmála) žiadnu energiu zo slnka. Pri pasívnych domoch existujú rôzne informácie týkajúce sa realizácie okenných prvkov. KfW tu napr. predpisuje v rámci jeho pomoci okno s hodnotou Uw maximálne 0,8 W/m²K, kým súkromný inštitút pre pasívne domy Dr. Feista stanovuje ďalšie požiadavky na jednotlivé komponenty, čo tieto prvky spravidla o niečo predraží. Ift (Registrované združenie inštitútu pre okennú techniku ) vydalo takisto novú smernicu pre okná v pasívnych domov, ktorá bližšie popisuje priemernú hodnotu oboch vyššie uvedených požiadaviek. V prípade podnikov vyrábajúcich okná je potrebné bezpodmienečne dbať na to, ktoré varianty boli predpísané, pretože požiadavky verejnej súťaže musia byť splnené bez ohľadu na iné alternatívy.

Nulové domy: v porovnaní s pasívnymi domami dokážu nulové domy vykazovať ešte lepšiu ebergetickú bilanciu. To znamená, že pri bežnom používaní spotrebujete celkovo toľko energie, koľko sa vyrobí.

Energeticky aktívne domy: predovšetkým výrobcovia hotových domov ponúkajú domy ako energeticky aktívne, čo znamená, že pri normálnej spotrebe v týchto domoch vyrobíte viac energie ako spotrebujete a z tejto energie je potom možné napr. napájať elektrickú sieť. Tieto domu sú izolované v súlade s predpismi pre pasívne domy, ale sú vybavené dodatočnou technológiou (fotovoltaické zariadenia atď.).

Systémové odporúčania pre novostavby

Ďalšie systémy vhodné pre novostavby

Aj systém s malou stavebnou hĺbkou sa samozrejme hodia do novostavby; použiť sa dajú aj systémy energeto® 4000, energeto® 5000, IDEAL 4000 a IDEAL 5000. Ďalšie informácie o týchto systémoch nájdete na príslušnej stránke výrobku.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov