Rovnako dobré ako nové!

Okná v oblasti renovácie

Energetická efektívnosť

Zvonku vyzerajú možno ešte dobre: Vaše staré okná. A predsa si Vaša izolácia už neželá nič iné, len aby ste doslova nevykúrili peniaze von oknom. Rastúce ceny energií robia, svoje a faktúra za kúrenie každým rokom neustále rastie. Výmena Vašich starých okien sa oplatí a už po niekoľých rokoch sa vráti.

Ochrana proti

Sú Vaše staré okná dostatočne bezpečné? Vydržia pokus o vlámanie? Väčšina všetkých páchateľov dokázateľne prenikne cez okno. To je dostatočný dôvod na to, aby ste premýšľali o osadení okien odolných proti vlámaniu a to ešte predtým, ako sa stane. Tie najlepšie bezpečnostné komponenty okenných profilov Vám poskytnú systémy od spoločnosti aluplast s technológiou safetec inside a bonding inside.

Vysvetlenie pojmov k téme renovácie/rekonštrukcie

Nariadenie o šetrení energie: ak sú pri rekonštrukcii starej budovy potrebné výrazné stavebné zásahy do stavebných častí (fasáda, okná a strecha), potom platia požiadavky nariadenia o šetrení energie. Konkrétne sa predpisy aktuálne platného nariadenia o šetrení energie (EnEV) použijú vtedy, ak sa mení viac ako 10 % stavby (prepočítané na plochu celej budovy). V tomto prípade je potrebné dodržať stanovenú maximálnu spotrebu energie domu/bytu. To pri oknách zodpovedá hodnote U 1,3 W/m²K ako hornej hranici.

KfW: pri podporných programoch KfW sa požaduje príslušná minimálna úroveň v súvislosti s energetickou efektívnosťou. Aj tu platí nariadenie o šetrení energie ako referenčná veličina, pričom sa podpora zvyšuje aj pri výraznom zlepšení energetickej efektívnosti budovy. Ak sa s KfW presadia napr. jednotlivé podporované opatrenia, potom je v oblasti okien potrebné dbať na to, aby bola hodnota U maximálne 0,95 W/m²K. Vo všeobecnosti musia mať steny lepšie hodnoty izolácie ako okná, aby sa voda zrážala na oknách a nie na stenách, kde potom môže dôjsť k tvorbe plesní (pozri aj www.KfW.de).

Pasívny dom: rekonštrukcia starých budov na úrovni pasívneho domu je momentálne ešte relatívne zriedkavá, ale v strednobom až dlhodobom horizonte sa podľa vôle spolkovej vlády stane štandardom. V oblasti okien ponúka spoločnosť aluplast ako prvý dodávateľ systémov okenný prvok v malej stavebnej hĺbke 70 mm, ktorý je podľa ift certifikovaný pre pasívne domy.

Systémové odporúčania pre renováciu/rekonštrukciu

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov