Potvrdenie z oficiálnych miest.

Certifikovaná kvalita

Čo nás charakterizuje? Sila inovácií, premyslená kvalita, k tomu vynikajúca energetická efektívnosť a ekologická udržateľnosť našich výrobkov ako aj výrobných zariadení. Preto takpovediac garantujeme za kvalitu rôznymi certifikátmi, vyznamenaniami a osvedčeniami o výrobe. Presvedčte sa sami.                                         

Top inovátor

Sme vyznamenaní!

V odvetví výroby okien sme už dho známi ako vedúca spoločnosť v oblasti inovácií. Oprávnene, ako to dokazuje vyznamenanie cenou TOP 100, ktorú sme získali už po druhýkrát!

TOP 100 to je vyznamenanie pre najinovatívnejšiu stredne veľkú spoločnosť v Nemecku a zároveň jedna z najrenomovanejších cien pre podnikateľov.

Toto potvrdenie našej sily v oblasti inovácií je pre nás motiváciou do budúcnosti!

Top100 aluplast
Top100 aluplast
RAL
RAL

Certifikát RAL – samozrejme!

Naše okenné a dverové profily majú certifikát RAL a podliehajú pravidelnej kontrole.
Značku kvality RAL môžu niesť len výrobky, ktoré boli vyrobené alebo ponúkané podľa presne stanovených kritérií kvality a pravidelne sú kontrolované nezávislým inštitútom (SKZ, Juhonemecké centrum pre plasty a ift, Inštitút pre okenné techniku). Cieľom je zabezpečiť ich dlhodobú životnosť pre Vaše okná a dvere, aby ste sa z nich mohli tešiť niekoľko desaťročí.

Označenie CE – ale iste!

Značka CE je označením Európskeho výboru pre normalizáciu „CEN“. Toto označenie určuje v celej Európe bez ohľadu na materiál najdôležitejšie vlastnosti a akostné triedy okien a vchodových dverí. Ukazuje konformitu, teda zhodu a dodržiavanie s platnými európskymi normami a smernicami, odstraňuje obchodné obmedzenia a umožňuje tým obchodovať s výrobkami v celej Európe. Okenné a dverové profily spoločnosti aluplast spĺňajú smernice CE. Ich dodržiavanie kontroluje v pravidelných intervaloch IFT (Inštitút pre okennú techniku).

TOP 100
TOP 100
Top inovátor
Top inovátor

Certifikácia ISO-9001 – samozrejme!

Spoločnosť aluplast GmbH vlastní certifikát ISO už viac ako 20 rokov. Implementácia tohto systému riadenia kvality vyžaduje neustály vývoj a zlepšovania procesov a výrobkov. To pravidelne kontroluje certifikačná spoločnosť BSI (Britisch Standards Institution). Tak zohráva zameranie sa na kvalitu v každom našom čiastkovom procese dôležitú úlohu.

Recyklácia a ochrana životného prostredia – príkladná!

Naša výhoda: plast je opakovane zužitkovateľný, a teda aj znova použiteľný!
Ochrana životného prostredia a zdrojov nám leží na srdci a v dnešnej dobe je nevyhnutná. Spoločnosť aluplast je spoločníkom v spoločnosti Rewindo GmbH. Cieľom je prispieť k udržateľnému a zodpovednému hospodáreniu prostredníctvom zvýšenia podielu recyklácie.

RAL
RAL
EPD
EPD

Ekobilancia – bez pochýb preverená

Certifikovaná kvalita pre nás znamená aj to, že necháme objektívne posúdiť ekobilanciu našich výrobkov. S týmto cieľom sme nechali Inštitút pre výstavbu a životné prostredie vytvoriť európsku deklaráciu o ekologických výrobkoch (EPD) podľa ISO 14025 a EN 15804.

Certifikácia EnMS – vzorová!

Spoločnosť aluplast spoločne s ďalšími podnikmi sa už v roku 2009 pripojila do pilotnej siete, s cieľom znížiť spotrebu energie a tým znížiť emisie skleníkových plynov. Táto angažovanosť za lepšiu udržateľnosť sa oplatila: od júla 2013 je spoločnosť aluplast certifikovaná podľa DIN/ISO 50001 za svoj úspešný systém riadenia energie.

Okrem toho vyrába spoločnosť aluplast na najmodernejších strojoch, ktorým je pripisovaná najnižšia spotreba energie v odbore v Európe.

EnMS-Logp
EnMS-Logp
Značka kvality Ral
Značka kvality Ral
Inštitút pre pasívne domy
Inštitút pre pasívne domy
ift Rosenheim
ift Rosenheim
TOP100 2017
TOP100 2017
Partner spoločnosti Rewindo
Partner spoločnosti Rewindo
TÜV Süd ISO 9001
TÜV Süd ISO 9001
CE
CE
EPD
EPD
EPPA
EPPA
Spolok pre kvalitu plastových výrobkov
Spolok pre kvalitu plastových výrobkov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov